<div dir="ltr"><div>Dzień dobry,</div><div><br></div><div>proszę o pomoc z anotacją następujących zdań:</div><div><br></div><div>1. Rok później matury nie zdało ponad 8 %, ale były szkoły, gdzie tylko 60 % otrzymało świadectwa maturalne: w jednej z warszawskich szkół z 40 zdających oblano 10 osób.</div><div><br></div><div>Problematyczny jest dla mnie ostatni kwantyfikator: uznałabym, że nie samo "10, ale 10 z 40 jest kwantyfikatorem i że w związku z tym proporcjonalnym a nie numerycznym, ale nie wiem, jak w takim wypadku oznaczyć zdanie - czy cały fragment "z 40 zdających oblano 10 osób"? Czy samo 10 i anotować jako proporcjonalny? Nie da się rozbić kwantyfikatora tak, żeby oznaczyć samo "z 40" i "10" (przynajmniej ja tego nie umiem).</div><div><br></div><div>2. Dla opozycji w KIjowie Polska jest wzorem, wsparciem i opoką, co w stosunkach międzynarodowych nie zdarza się Polsce zbyt często.</div><div><br></div><div>Uznałabym, że kwantyfikatorem jest wyrażenie "nie zbyt często", w takim jednak wypadku nie wiem, jak je oznaczyć - czy tak, jak w omawianym już przypadku "niektórzy"? Wtedy jednak należałoby anotować samo "zbyt często" jako kwantyfikator, a mam wrażenie, że zmienia się wówczas nieco znaczenie ("zbyt często" to po prostu za często, a "nie zbyt często" sugeruje, że po prostu nie bardzo często)</div><div><br></div><div>Pozdrawiam,</div><div>IM</div></div>